I Mini Roulette spiller du på en miniatyrutgave av roulettehjulet. Her er det kun 13 ulike felt på hjulet, i motsetning til 37 felt som det finnes på et vanlig europeisk hjul. Færre felt gir deg en lav vinnersjanse, men dette kompenseres det noe for ved å ta i bruk La Partage regelen, som du vanligvis finner i Fransk Roulette. Totalen her vil si at husets fordel ligger på 3.85%.

Lite hjul med ett grønt felt

I likhet med i Europeisk Roulette finnes det også her kun ett grønt felt. Dette feltet er én av de totalt 13 ulike feltene, som ellers består av seks røde og seks svarte felt, som alle er merket med nummer mellom 1 og 12. Grønn er merket med 0. Dette gjør at dine vinnersjanser i dette spillet i utgangspunktet er svært så dårlige, da det for hvert spinn er 1/13 sjanse for at kulen lander på grønt.

Dette i seg selv ville gitt huset en fordel som til og med er større enn i Amerikansk Roulette, hvor huset har en fordel på 5,26%. Dette fordi det i denne versjonen er to grønne felt, ut av 38 felt totalt. Dette gjør at det for hvert spinn er 1/19 sjanse for at kulen vil lande på grønt. For at du skal få en bedre vinnersjanse tas det en fransk regel i bruk, og dette er La Partage regelen.

La Partage

Denne regelen gir deg en fordel når resultatet blir grønt felt. Du kan ikke vinne noe fra dette utfallet, men du kan slippe å tape hele din innsats. Dette gjøres ved at du kan satse på en gruppe med nummer, og dersom kulen lander på grønt vil du få tilbake halve din innsats. Du vinner altså ikke noe med La Partage, men du halverer ditt tap. Dette igjen er det som gjør at husets fordel ikke blir så veldig store allikevel, i sammenligning med andre variasjoner av spillet.

Et eksempel på hvordan denne regel fungerer er er hvis du satser 200 kroner på alle oddetall. Dette vil si at du dobler din innsats dersom kulen lander på oddetall, og taper din innsats dersom kulen lander på partall. Disse finnes det seks hver av på hjulet. Dersom kulen derimot lander på det ene grønne feltet får du tilbake 100 kroner. Du har altså kun tapt 100 kroner på denne innsatsen, og huset har vunnet 100 kroner.

Strategier i Mini Roulette

I spill hvor de franske reglene La Partage eller En prison reglene lønner det seg ikke å satse på grønt. Det som heller lønner seg er å satse på et outside bet, altså på de store gruppene med tall. Det er kun når det er slike innsatser du har plassert at de spesielle reglene trer i kraft. Dette vil si at strategien du bør bruke med fordel bør være en progresjons-strategi. Dette er som kjent strategier som gjør at du øker eller minker din innsats basert på hva som ble resultatet i forrige runde. Dette kan du lese mer om i våre artikler om gode og dårlige Roulette-strategier

Hvis du velger å satse på grønt eller et annet enkelt tall vil huset ha en fordel på hele 7,69%. Dette er fryktelig høyt, og grunnen til dette er at du ikke vil kunne ta La Partage regelen i bruk. Dersom du satser på for eksempel grønt vil du få den vanlige gevinsten fra dette hvis du vinner, men hvis du taper vil du tape hele din innsats. Du har altså ikke muligheten til å få tilbake halve din innsats. Dette vil si at denne fordelen, som ellers gjør at fordelen som huset har er på 3,85% straks øker til 7,69%.

Når det kommer til fordeler i dette spillet så har du egentlig ikke så mange. Det er her så klart større sannsynlighet for at kulen lander i hvert av feltene, men i det store og hele er dette et spill med ganske små vinnersjanser, sammenlignet med andre versjoner. Husets fordel er som nevnt her på 3,85%, noe som er langt høyere enn i Fransk Roulette hvor denne kun er på 1,35, eller i Europeisk Roulette hvor huset har en fordel på 2,70%. Hvis du kun spiller på outside bets er det derimot større sjanser å ende opp i pluss her enn i Amerikansk Roulette, hvor huset har et overtak på 5,26%.

Mini Roulette er alt i alt kanskje best egnet som et spill du kan prøve deg på hvis du vil ha litt forandring, men kanskje ikke det beste valget for å vinne mye i lengden.

Featured Casino
Sett inn 100 KR og få 600 KR å spille!